BEOGRADSKI SAJAM ZAPOŠLJAVANjA I PRAKSI 2018.

ŠANSA ZA 3.000 NEZAPOSLENIH BEOGRAĐANAOrganizatori: Nacionalna služba zapošljavanja – filijala Beograd u saradnji sa Sekretarijatom  za privredu Grada Beograda, Savetom za zapošljavanje Grada Beograda, Privrednom komorom Srbije, Privrednom komorom Beograda i Domom omladine Beograda. Zvanično otvaranje manifestacije je u 11 sati, kada će se prisutnima obratiti predstavnici partnerskih institucija, organizatora sajma.
Source: http://www.domomladine.org/