DOB JAVNA NABAVKA: ŠTAMPA

Dom omladine Beograda objavljuje poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za usluge štampanja materijala za potrebe programa Doma omladine Beograda, br jn 1.2.3./2018. U prilogu možete preuzeti Poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju.Rok za podnošenje ponuda je 21.02.2018. do 13č.
Source: http://www.domomladine.org/