DOB JAVNA NABAVKA: Usluga titlovanja i prevoda filmova

Dom omladine Beograda objavljuje poziv za podnošenje ponuda i konkursnu dokumentaciju u postupku javne nabavke male vrednosti “Usluga titlovanja i prevoda filmova” br jn. 1.2.4./2018. Rok za podnošenje ponuda je 20.02.2018. godine do 13 časova.
Source: http://www.domomladine.org/