Konferencija: Zajednička dobra – uslov kapitalizma ili način da se on prevaziđe?

Organizacija: Platforma zajedničko.org Revitalizacija ideje zajedničkih dobara (eng. commons) koja počivaju na praksama samoorganizacije, formama kolektivnog upravljanja i specifičnog tipa (zajedničke/zadružne) svojine, se poslednjih decenija postavlja kao izazov ustaljenim pravilima kapitalističke tržišne utakmice. Koja je uloga zajedničkih dobara u postojećoj kapitalističkoj ekonomiji i koji je njihov potencijal da odgovore na predstojeće krize?
Source: http://www.domomladine.org/