Radni sto #17: Zašto zahtevamo dostojantsvenu platu na međunarodnom nivou?

Ciklus tribina: PARTICIPATIVNA DEMOKRATIJAOrganizacija: Centar za politike emancipacije i Dom omladine BeogradaGovori: Anannya Bhattacharjee, sindikalistkinja iz Indije, borkinja za radna prava, koordinarka “Asia Floor Wage Alliance”Moderira: Ana Vuković, CPE
Source: http://www.domomladine.org/