Radni sto #19: Pravo na vodu

Kulturizacija

Ciklus tribina: PARTICIPATIVNA DEMOKRATIJAOrganizacija: Centar za politike emancipacije i Dom omladine BeogradaPrivatizacija vodosnadbevanja je jedan od gorućih problema u svetu. Potčinjavanje tržišnim principima i mere štednje oduzeli su velikom delu stanovništva pravo na pristup jednom od najosnovnijih resursa za preživljavanje.
Source: http://www.domomladine.org/