BEOGRADSKI ATLAS JOVANA CVIJIĆA

U Muzeju Kozare u Prijedoru, u petak, 09. februara 2018. godine, u 20 časova, biće otvorena izložba Beogradski atlas Jovana Cvijića – Vek i po od rođenja 1865-2015. Autor izložbe je Tatjana Korićanac, kustos Muzeja Jovana Cvijića, muzeja u sastavu Muzeja grada Beograda.

Muzej grada Beograda je krajem 2017. godine trajno poklonio Osnovnoj školi „Jovan Cvijić“ u Brežnicama kod Prijedora galerijski deo izložbe (panoe plotovane na peni) o Jovanu Cvijiću, premijerno postavljene 2015. godine u Galeriji SANU, povodom jubileja 150 godina od rođenja naučnika (1865-2015). Izložba, kojom je predstavljena Cvijićeva bogata biografija naučnika, geografa uglednog imena, profesora i rektora Beogradskog univeziteta, predsednika Srpske kraljevske akademije, počasnog doktora i člana najstarijih akademija i univerziteta Evrope, neumornog istraživača i putnika, organizovana je u Galeriji SANU saradnjom Srpske akademije nauka i umetnosti i Muzeja grada Beograda i potom je gostovala u mnogim gradovima Srbije.
Na otvaranju izložbe u Muzeju Kozare u Prijedoru, Muzej grada Beograda predaće zvanično ovaj poklon Osnovnoj školi „Jovan Cvijić“ u Brežnicama kod Prijedora, koja i svojim nastavnim aktivnostima i rezultatima u umetničkim, književnim, likovnim, muzičkim, sportskim, društvenim i prirodnim oblastima i disciplinama postiže izvanredne uspehe i osvaja nagrade.
Ovakvom saradnjom Muzej grada Beograda čuva sećanje na Cvijićevu životnu posvećenost i ispunjava njegov zavet da se mladim naraštajima pomaže u osvajanju nepreglednih oblasti ljudskih istraživanja i saznanja.

Izložba Beogradski atlas Jovana Cvijića – Vek i po od rođenja 1865-2015. u Muzeju Kozare u Prijedoru trajaće do 26. februara 2018. godine.

Foto – Jovan Cvijic sa studentima pred polazak na ekskurziju, pocetak XX veka, Muzej grada Beograda