Fantastična čitaonica #57: "Pirate Utopia" Brusa Sterlinga

Tribina Društva ljubitelja fantastike „Lazar Komarčić“Moderator: Bojan ButkovićBrusa Sterlinga ne treba mnogo da vam predstavljamo: jedan je od pionira kiberpanka (Ostrva u mreži, Šizmatriks, Večera u Audogastu itd) a danas futurolog, demotivacioni govornik, prorok digitalne propasti koja se nadvila nad nama.
Source: http://www.domomladine.org/